fbpx

PROTIPOŽÁRNÍ
bARVY

Certifikace pro celou EU.

Protipožární ochranný systém, speciální barvy a nátěry zabraňující hoření a šíření plamene, barvy zpomalující hoření. Protipožární nátěry na ocelové i betonové konstrukce.

Máme řešení

Volejte technická kancelář TELefon:
+420 777 011 057

Kontaktujte nás

email:
info@barvylakynatery.cz

Protipožární barvy na ocelové i betonové konstrukce.

Nejekonomičtější materiál pro vaše projekty.

Číslo 1 pro ČR a SR

Prodejna BARVY LAKY DROGERIE

Distribuce nátěrových hmot z dovozu i tuzemska.
Míchárna odstínů na počítači.
Fasádní a interiérové barvy firmy IMPA – Výhradní zastoupení
Protipožární barvy BARRIER a CHARMFLAME

N

IMPA

Fasádní a interiérové barvy

N

IMPA

Impa autoprůmysl

N

Kovářské barvy

Fertene | S-UNI Kovář

N

Tmely na dřevo

Plastuk | Impastuk

N

Barvy a laky na dřevo

Tikkurila | TELURIA

N

Viton

Průmyslové barvy – Viton

N

MOTIP Autolaky

spreje | auto odstíny

N

ADLER

barvy na dřevo | lazury

Číslo1 pro ČR a SR

NÁŠ PRODUKT

Barva CHARMFLAME

logo_charflame

 

 • Jednosložková vodouředitelná, protipožární barva bez obsahu alkylfenolu alkylfenolethoxylátu
  (APEO) pro navrhování požární odolnosti R15 – 90 min.
  Pro konstrukce ocelové v interiéru a exteriéru z profilů otevřených a uzavřených
  sloupů a vazníků.
 • Charekterizuje se krátkým časem schnutí umožňujícím jeho použití a to jak
  v lakovně tak i na stavbě.
 • Po aplikaci se vytvoří hladký a elastický povrch odolný vibracím a deformacím.
 • Materiál CHarmflame byl atestovám podle Evropského standartu EN 13381-8
  a BS 476 díly 20–21.unt nisi.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Teoretická spotřeba:

Jednosložková vodouředitelná, protipožární barva bez obsahu alkylfenolu alkylfenolethoxylátu
(APEO) pro navrhování požární odolnosti R15 – 90 min.

Vlastnosti

Pro konstrukce ocelové v interiéru a exteriéru z profilů otevřených a uzavřených sloupů a vazníků.
Charakterizuje se krátkým časem schnutí umožňujícím jeho použití a to jak v lakovně tak i na stavbě.

Pro srovnání s jinými materiály vám předkládáme tabulku s našimi vlastnostmi:

Zavádíme na trh tento produkt jako zásadní novinku s velkou ekonomickou úsporou pro vaše projekty, jsme výhradní dovozce tohoto materiálu pro Českou a Slovenskou republiku.

PROTIPOŽÁRNÍ INTUMESCENTNÍ
BARVA NA OCHRANU
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Zavádíme na trh tento produkt jako zásadní novinku s velkou ekonomickou
úsporou pro vaše projekty, jsme výhradní dovozce tohoto materiálu pro Českou a Slovenskou republiku.

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

PROTIPOŽÁRNÍ BARVA – BARIER

PRODUKTY

Barrier

Protipožární intemescentní
barva na ochranu ocelových
a betonových kontrukcí

Barrier - Vrchní Barvy

1288 top coating pro

Vrchní speciální email na Barrier

Barrier - Základní Nátěry

1293 fondo anticorrosivo epox
Základní epoxidová barva

Barrier - Základní Nátěry

1859 fondo f.d.
Základní antikorozivní základ s obsahem zincphosphate

Barrier - Základní Nátěry

0717 korinthos primer
Vodouředitelný základ

Barrier - Základní Nátěry

0704 poly acryl
Izolační a fixtativní základ na beton a zdivo

Protipožární barvy na ocelové i betonové konstrukce.
Firma S-Universal s.r.o. má mnoholeté zkušenosti s aplikací protipožárních nátěrů. Chrání Vaše zdraví a Váš majetek.

PROTIPOZARNIBARVA.CZ

S-Universal s.r.o.

PROTIPOŽÁRNÍ BARVA – BARIER

Atesty

Bezpečnostní list

BARRIER NA VODNÍ BÁZI – zpracováno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Technický list

Protipožární nátěr na ochranu kovových konstrukcí a dílců, betonových konstrukcí, stropů, cihlových zdí atd. před ohněm.

Prospekt Barrier

Protipožární intumescentní barva na ochranu ocelových a betonových konstrukcí. Prospekt v českém a italském jazyce.

Certifikát CE

od výrobce a prohlášení o shodě. CE je certifikát potvrzující, že daný výrobek splňuje technické požadavky v rámci EU.

Certifikát 2125T10-4

Posouzení příspěvku k požární odolnosti ocelových prvků protipožárním nátěrem.

Životnost protipožárních nátěrů

Prohlášení společnosti k životnosti a požární odolnosti protipožárních nátěrů.

OSVĚDČENÍ MEET US

O autorizaci k provádění protipožárních nátěrů na ocelové konstrukce BARRIER 87-1151

Certifikát ETA

ETA – je technické hodnocení vhodnosti výrobku k zamýšlenému použití založené na splnění základních požadavků na stavby, ve kterých je výrobek použit.

Certifikát 2125T10-4

Posouzení příspěvku k požární odolnosti ocelových prvků protipožárním nátěrem.
V anglickém jazyce.

NAPIŠTE NÁM

Máte-li zájem o cenovou nabídku či detailnější informace o našich službách,
vyplňte náš poptávkový formulář, nebo použijte některý z uvedených kontaktů.
Obratem Vám zpracujeme individuální nabídku a poskytneme doplňující informace.